Det har over tid vært en utfordring med veglyset ved de to bruene Åsta bru og Gitta bru ved riksveg 3 sør for Rena. Veglysene fungerer som normalt en periode, men gjerne ved fuktig vær, fungerer ikke veglysene som de skal.

- Vi får stadig meldinger fra trafikanter som melder om mørke veglys. Dette er en sak vi kjenner godt til, og som vi jobber med. Statens vegvesen jobber nå med å få på plass en midlertidig løsning. Vi satser på å få dette på plass nå i høst, sier Anteja Solberg i Statens vegvesen.

Samtidig som Statens vegvesen jobber med en rask, midlertidig løsning, planlegges det samtidig en permanent og en mer omfattende løsning som kan komme på plass i løpet av 2021. En permanent løsning vil først kreve prosjektering før arbeidet lyses ut på anbud.

- Akkurat nå er vi i gang med å se på ulike løsninger som ikke tar alt for lang tid å få på plass. En midlertidig løsning vil gi lys til trafikantene nå som høstmørket etter hvert kommer, sier Solberg.