Endelig skal de myke trafikantene i Ringebu slippe å krysse elva Våla på ei smal E6-bru blant tungbiler og annen trafikk på veg til skole, fritidsaktiviteter og jobb. Nå får de egen bru og bilistene får E6-brua for seg sjøl.
 
- Jeg er veldig glad for at vi nå kan starte med bygging av ny gang- og sykkelbru i Ringebu. Den har vært ønsket i mange år og vil bidra til å bedre trafikksikkerheten på stedet, sier seksjonsleder Jan Nørstegård i Statens vegvesen.
 
Det var Anlegg Øst Entreprenør AS som vant anbudskonkurransen om bygging av brua. De konkurrerte med tre andre entreprenører – Åge Haverstad AS, Dokka Entreprenør AS og Stian Brenden Maskinservice. Konkurransen var basert på laveste pris, og Anlegg Øst vant med sitt anbud på vel 17,6 millioner kroner.
 
- Vi regner med å inngå kontrakt med Anlegg Øst i begynnelsen av februar, sier Nørstegård, - slik at den nye gang- og sykkelbrua kan stå ferdig til høsten.