Begge rasteplassene har vært midlertidig stengt siden februar i år. Nå stenges de permanent.

- Rasteplassene ligger langs en strekning med mye trafikk og høy fart, og avkjøringene kommer litt brått på. Det har skjedd flere ulykker på strekningen. I februar valgte vi derfor å stenge rasteplassene midlertidig, i påvente av en vurdering av trafikksikkerheten. Vurderingen er nå gjort, og som et resultat har vi besluttet å stenge begge rasteplassene permanent, forteller overingeniør Kurt Gjerstad i Statens vegvesen.

Flere gode alternativer

- Ved Mjøsbrua, ca. én mil lenger nord, er det fullverdige rasteplasser med toalettanlegg på begge sider av veien. I tillegg er det gode muligheter for en rast i Gjøvik, og ved Biri travbane er det døgnhvileplass for tunge kjøretøy. Vi mener derfor behovet er godt dekket uten de to rasteplassene som nå stenges, sier Gjerstad.

Fjerner asfalt og monterer nytt rekkverk

Arbeidet med å grave opp asfalt og sette opp nytt rekkverk starter etter planen i uke 27.

Opprettholder adkomst til fire hytter

Den sørligste av de to rasteplassene brukes som adkomst og parkering for fire hytter i området. Statens vegvesen vil sørge for at denne adkomsten opprettholdes, og har dialog med hytteeierne om dette.

Skal gjennomgå trafikksikkerheten for strekningen Gjøvik – Mjøsbrua

I løpet av høsten 2020 er det planlagt en gjennomgang av trafikksikkerheten for hele strekningen rv. 4 Gjøvik – Mjøsbrua, for å få en oppdatert oversikt over situasjonen.

---

Kontaktperson for pressen

Kurt Gjerstad, overingeniør i Statens vegvesen, tlf. 909 91 462, epost kurt.gjerstad@vegvesen.no 

 

Kart og flyfoto: Kartverket / Geodata AS / InnlandsGIS Kart og flyfoto: Kartverket / Geodata AS / InnlandsGIS