Tunnelen er oppgradert med kameraovervåkning og testing av dette utstyret gjør at tunnelen må holdes stengt. Kameraene inngår i et såkalt AID-system, som automatisk detekterer hendelser inne i tunnelen.

–For eksempel brann, fotgjengere i tunnelen og kjøretøy som stanser. Unormale hendelser som dette gjør at alarmen går hos Vegtrafikksentralen (VTS), som kan stenge tunnelen for trafikk, kontrollere nødutstyret eller gjøre innsnakk på radio, forteller byggeleder Rune Karlsen i Statens vegvesen.

Omkjøring langs Fagernesveien

Testingen var planlagt gjennomført tidligere i år, men ble utsatt grunnet problemer med videooverføringen fra kameraene. Når arbeidet starter søndag kveld, vil tunnelen være stengt hver kveld og natt fra 19:00 til 07:00 frem til fredag morgen 14. februar.

Det blir ikke gjennomslipp av trafikk mens testingen pågår og omkjøring er skiltet fra Kongensgate via Havnegata og Fagernesveien.