Tidlig mandag morgen åpnet Statens vegvesen europavegen for trafikk i begge retninger etter en anleggsperiode på til sammen 11 måneder fordelt over to sommerhalvår.

Kjører silkemykt

Gjenåpningen av E6- strekningen ble markert med boller og kaffe på en av overgangsbruene over E6 nord for Gardermoen. Under brua gikk E6 trafikken silkemykt på nylagt asfalt. På brua gikk praten lett mellom statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, avdelingsleder John Landin i Peab og daglig leder Per Jørgen Melnes i Nortransport. Ansatte i prosjektet fra Peab og Staten vegvesen var også til stede. Nortransport er en av storbrukerne av E6 strekningen som nå får en bedre arbeidshverdag med bedre veg.

 33.000 tonn betong

I løpet av perioden har entreprenøren knust og kjørt bort 33.000 tonn betong. På det meste har 40 årsverk og 30 anleggsmaskiner vært i sving i E6 prosjektet.

Entreprenøren Peab har sammen med Vegvesenet hatt svært god framdrift gjennom anleggsperioden. Åpningen mandag skulle etter planen skjedd 30 oktober.

Organisering og samarbeid

Byggeleder Jens Ivar Fjellhaug i Statens vegvesen forklarer den gode framdriften slik:

- Peab har organisert jobben på en svært effektiv måte. Med 22.000 biler i døgnet på andre siden sikringsblokkene, har entreprenøren rigget prosjektet slik at mann og maskiner har fått gjort jobben svært effektivt. Det har også vært et svært godt samarbeid mellom entreprenør og Vegvesen i prosjektet, sier Fjellhaug.

Skryt fra vegdirektøren

For vegdirektøren er det musikk i ørene når sluttkostnaden ser ut til å ende 60 millioner (-30 prosent), lavere enn prognosen på 202 millioner kroner i totale prosjektkostnader.

- Dette er et godt eksempel på et effektivt og økonomisk godt drevet vegprosjekt. E6 er en av våre viktigste veger, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

For den summen slipper E6 trafikken å kjøre 6,6 kilometer og høre den jernbanelignende dunkingen fra fugene mellom betongdekkeelementene fra 1989.

Ingen skader

Prosjektleder Torfinn Dahl og Peab kan også vise til ingen alvorlige HMS-hendelser.

- Det er svært viktig for oss, sier Dahl.

Dahl og Peab startet arbeidet med å bytte ut de første 3,1 kilometerne i mai 2019 fra Jessheim Nord til Hauerseter. Runde to med nye 3,5 kilometer fra Hauerseter til Mogreina startet i mai 2020.

 

E6 betongdekkeE6 betongdekke
    
Etter åpning Etter åpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Før og etter: Nå slipper trafikken på E6 nord for Gardermoen den toglignende dunkingen fra betongfugene.

-Når jobben blir gjort raskere enn planlagt, rimeligere enn beregnet, og vi kan markere det med ferske boller og godt selskap, det er et dobbelt Kinderegg, sa Aarset.

 

E6 Gardermoen nord - veiåpningE6 Gardermoen nord - veiåpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gode boller, god kaffe og gjenåpning av et godt vegprosjekt sikret god stemning da vegdirektør Ingrid Dahl Hovland slo av en prat med byggeleder Jens Ivar Fjellhaug, prosjektleder Torfinn Dahl i Peab, kontrollingeniør Jan Langgård og prosjektleder Åge Brudeseth.