Statens vegvesens driftsentreprenører gjør en grundig jobb under vårrengjøringa i hovedstaden. De feier, vasker og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukker de søppel og kjører det bort. Det blir rent og pent, og når vegstøvet fjernes blir luftkvaliteten i Oslo bedre.

Nattarbeid når trafikken er lav

Rengjøringsarbeidet starter i hovedsak ved 22-tida og er ferdig før kl. 05.30 morgenen etter. Noen strekninger og veger blir helt stengt, mens andre blir renholdt mens trafikken passerer. Omkjøringsruter blir skiltet.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt m.m. når vegene likevel er stengt. Det er effektivt og sparer trafikantene for flere stenginger.

– Våre entreprenører jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange trafikanter. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier prosjektleder Hilde Roa Hagen i Statens vegvesen.

Hun ber trafikantene om å ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig, respektere sperringer og pålegg fra vakter som er utplassert i kryss, og følge skiltede omkjøringsruter.

Ferdig i begynnelsen av mai

Vårpussen i Oslo pågår fram til mandag morgen 3. mai. Se oversikt over hvor og når rengjøringsarbeidene foregår fram til da. Vi gjør oppmerksom på at været kan føre til endringer i planene.

Oppdatert trafikkinformasjon finner du alltid på www.175.no