Det er ved Målandsdalen at sprengingsarbeidet finner sted en gang mellom klokken 09.00 og 14.00.


- Bilistene må forberede seg på at vegen blir stengt én time i forbindelse med sprengingen, sier byggeleder Rowan Zwart i Statens vegvesen.

Videre sikringsarbeider vil pågå i ukene som kommer. Trafikk vil dirigeres forbi arbeidstedet i perioden.

Riksvei 13 er hovedvegen mellom Stavanger/Nord-Jæren og Hjelmeland.