- Dette skyldes uvær, snøskred og skredfare, forteller driftsleder Siril Veiåker Nilsen på Statens vegvesens vegtrafikksentral for Nord-Norge.

 I tillegg til er det vanskelige kjøreforhold flere andre steder i de to fylkene. Værforholdene skyldes det polare lavtrykket som slo inn over Troms og Finnmark onsdag. - Ingen rår over været. Vegene er stengt av hensyn til sikkerheten til trafikantene, sier Veiåker Nilsen.

 Statens vegvesen har følgende råd til trafikantene i de berørte områdene:

 - Sjekk vær- og trafikkmeldinger. Det vil gi et best mulig situasjonsbilde før en setter seg i bilen. Publikum kan også sjekke våre løpende oppdateringer på Twitter, eller ringe oss på publikumstelefon 175. Underveis bør en lytte til radio, oppfordrer Veiåker Nilsen.

 - Trafikanter som er på vegen i de aktuelle områdene må kjøre etter forholdene. Ta med mat og varme klær, og sørg for at du har nok drivstoff. Eventuelt bør en vurdere om man faktisk må ut å kjøre, sier Veiåker Nilsen.

 Hun understreker at situasjonen raskt kan endre seg og oppfordrer trafikantene til følge nøye med på trafikkinformasjonen som gis.

 Her finner publikum trafikkinformasjon fra Statens vegvesen:

·         vegvesen.no/trafikk eller 175.no

·         Publikumstelefon 175

·         VTS nord på Twitter (@VtsNord)

VTS nord overvåker, styrer og informerer om vegtrafikken i Nordland, Troms og Finnmark.  

 For mer informasjon, kontakt:

Statens vegvesen Transport og samfunn, Vegtrafikksentralen nord, pressetlf. 75 11 38 21

Statens vegvesen Transport og samfunn, medievakta, tlf. 953 00 727