Det vil bli nattestenging på rv. 580 Flyplassvegen i nordgående felt mellom Sandslikrysset og Rådalskrysset fra tirsdag 2. juni kl. 22 til kl. 06 onsdag 3. juni. Årsaken er arbeid med vannledningen.

Jobber på natten for å unngå å hindre trafikken

I nordgående felt på Flyplassvegen, cirka 150 meter før rundkjøringen Flyplassvegen/Fanavegen, pågår det arbeid med å ferdigstille nytt VA-anlegg for Bergen kommune. Vannledningen er hovedforsyning for mange abonnenter i området, og arbeidet med omkoblingen må derfor utføres sammenhengende.

- Arbeidet blir utført på natten for å hindre trafikken minst mulig, sier Martin Løseth, byggeleder i Statens vegvesen.

Det vil være skiltet omkjøring mellom Sandsli og Sørås via Steinsviken. Et annet alternativ kan være mellom Birkeland og Rådal via Skagevegen.