Korridor 4Korridor 4

Dette framgår av en utredning fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet som inngår i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Regjeringen legger fram ny NTP for Stortinget våren 2021.

13 vegprosjekter i korridoren

Vegvesenet foreslår å komme i gang med 13 vegprosjekt i første halvdel, altså før 2028. Dette er både investeringer i prosjekter, utbedringsstrekninger og skredsikring. I tillegg kommer Rogfast fra forrige NTP, som Stortinget allerede har vedtatt.

- Vegvesenet har redusert kostnader med 50 milliarder kroner på de store vegprosjektene i NTP. Da kan vi foreslå oppstart av flere nye vegprosjekter i perioden fram til 2028, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Eksportveger

I utredningen skriver Vegvesenet at kystkorridoren Stavanger til Trondheim har høyest fastlandseksport og stor verdiskaping fra offshore. I tillegg er det 25 bo- og arbeidsmarkedsregioner med Stavanger/Sandnes, Bergen og Trondheim som de største.

- Ferdig utbygd E39 mellom Stavanger og Bergen vil kutte reisetiden fra opp mot fem til ned mot to timer, sier Davik.

Utvikling av veginfrastruktur vil være et bidrag til økt konkurransekraft med raskere fremføring av varer, gods og persontransport, både nord-sør langs kysten og til nasjonale knutepunkt. Det er stort behov for tiltak langs ruta for bedre trafikksikkerhet. Flere strekninger er utsatt for flom og skred, og det er lang omkjøring ved brudd.

Timen raskere med E39 Stord-Os

- I perioden starter vi utbygging av E39 Stord - Os. Ferdig utbygd og ferjefri, vil reisetiden på strekningen gå ned fra 90 til 30 minutter. Vi anbefaler også oppstart E39 Ringveg øst – Fjøsanger – Arna – Vågsbotn – Klauvaneset. Ferdig utbygd vil prosjektet knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen med en effektiv, sikker og fourutsigbar vegløsning, sier Davik.

Halverer reisetiden Molde-Ålesund

Vegvesenet ønsker også oppstart på E39 Ålesund – Molde. Prosjektet vil knytte sammen de største bo og arbeidsmarkedene i Møre og Romsdal og halvere reisetiden mellom Ålesund og Molde til en time.

- Gode veger trenger gode planer. Vi anbefaler derfor videre planlegging av E39 Hafast, E39 Halsafjorden og E39 Bokn-Stord, sier Davik.