Arbeidene som skal gjennomføres omfatter blant annet utvidelse av eksisterende av- og påkjøringsramper ved E6 Skedsmovollen, med en totallengde på cirka 1000 meter. Formålet med prosjektet er å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken i kryssområdene. Det vil si til og fra E6 - der det nå tidvis er kapasitetsproblemer.

Byggestart er satt til juni 2020, mens ferdigstillelsesdato er 1. juli 2021.

Her finner du prosjektets nettside.