– I stengeperioden vil vi lede personbiltrafikken om Skjerva på fylkesveg 1606 Oppdalslinna og Gamle Hadelandsveg, mens tungbilene må kjøre om E16 Hønefoss – Sandvika, riksveg 4 og E6, sier prosjektleder Lars Magnar Allergodt i Statens vegvesen.

– For å forberede vegen om Skjerva på omkjøringstrafikken, legger vi, i samarbeid med Viken fylkeskommune, denne uka ny asfalt mellom Koperud og Roa sentrum, en strekning på fem kilometer. I tillegg forsterker vi vinterdrifta med ekstra brøyting og strøing i de tre månedene fylkesvegen fungerer som omkjøringsveg, sier Allergodt.

Vegen om Skjerva blir skiltet gjennomkjøring forbudt for tungbiler. Statens vegvesen kommer til å kontrollere at forbudet blir overholdt.

– Omkjøring for tungbiltrafikken skal skje via hovedvegene. Omkjøringen blir ekstra godt skiltet og varslet i god tid. Det blir for eksemplet skiltet omkjøring på E16 ved Hønefoss, på E6 ved Mjøsbrua, på riksveg 4 på Gjelleråsen og på E16 ved Kløfta, for å nevne noen steder, sier Allergodt. Han oppfordrer ellers bilistene til å følge med på 175.no der det alltid er oppdaterte trafikkmeldinger.

Kritisk å oppgradere el-utstyret nå

Deler av det elektriske utstyret i Lunnertunnelen har nådd maksimal levetid og er helt nødvendig å skifte ut nå. Mesta Elektro skal utføre jobben med å bytte ut blant annet kabelstiger, kabler og belysning. De kommer til å jobbe i tunnelen kl. 07 – 20 seks dager i uka, mandag – lørdag, i perioden 7. desember til første halvdel av mars, bare avbrutt av halvannen uke juleferie.

Siden sikkerhetsutstyret vil være ute av drift og tunnelen må være stengt døgnet rundt, benytter Vegvesenet anledningen til å utføre også annet vedlikeholdsarbeid i tunnelen. Dette arbeidet vil foregå om natta og bestå i blant annet noe betongarbeid og vedlikehold av viftene.