Korridor 1Korridor 1

 

Dette framgår av en utredning Statens vegvesen har sendt til Samferdselsdepartementet som inngår i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Regjeringen legger fra ny NTP for Stortinget våren 2021.

Vegvesenet foreslår flere nye prosjekter over hele landet i første halvdel, altså før 2028. Dette er både investeringer i store prosjekter, utbedringsstrekninger og skredsikring.

- Vegvesenet har gått gjennom 128 store prosjekter i NTP til en verdi av 600 milliarder kroner. På prosjektene vi forslår når har vi redusert kostnader med 50 milliarder. Det gjør at vi kan foreslå oppstart av flere nye vegprosjekter, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

E6 er den suverent viktigste vegen sør for Oslo mot Svinesund. Statens vegvesen har bygd ut E6 til en trafikksikker veg med god framkommelighet. Det er viktig i et voksende bo- og arbeidsmarked med stor trafikk inn mot Oslo, mellom byområdene i Østfold og over grensa til Sverige.

- Vi forslår å starte utbygging av rv.22 Glommakrysning i første periode. Dette er en svært viktig regional transportåre nordøst for Oslo med stor lokal- og fjerntrafikk, sier Davik.

Den store trafikken gir i perioder store forsinkelser. Dette rammer også kollektivtrafikken.

- Glommakryssingen vil løse disse problemene, sier Davik.