-Dagens rundkjøring som forbinder Elias Smiths vei med Johan Grauers gate ved Birkheim skal bygges om. Når ny rundkjøring står klar skal Industriveien også få en arm inn i rundkjøringen. Ny rundkjøring er en del av nye Sandvika ring, sier byggeleder Tom Heldal Larsen i Statens vegvesen.

Ny rundkjøring

Fra 17. – 20. februar vil dagens rundkjøring bli fjernet og trafikken bli lagt om. Rundkjøringen erstattes med et midlertidig T-kryss. Disse arbeidene blir gjort på natten mellom kl. 21.00 og kl. 06.30. Johan Grauers gate blir midlertidig forkjørsvei, mens Elias Smiths vei får vikeplikt. Denne fasen varer frem til månedsskiftet april/mai. Deretter vil T-krysset fjernes og den nye rundkjøringen kan tas i bruk. Den nye rundkjøringen vil da være tilknyttet Industriveien i tillegg til Johan Grauers gate og Elias Smiths vei. I det gjenstående anleggsarbeidet skal de 3 bruene over Sandvikselva ved Birkheim rives, denne fasen vil være ferdig sommeren 2021, sier Heldal Larsen.

Nattarbeid 17.-20. februar

-Vi har valgt å arbeide nattestid slik at trafikantene berøres minst mulig. Vi jobber tre netter i uke 8. Under anleggsperioden vil vi skilte godt og vi setter ned fartsgrensen til 40 km/t. Det er et belastet kryss i dag og anleggsarbeidene vil kunne føre til mer kø. Vi vil skilte godt og håper trafikantene er oppmerksomme, leser skiltene og kjører forsiktig, sier Heldal Larsen.

 

For mer informasjon:

Tom Heldal Larsen
Byggeleder
Tlf. 975 22 474
Tom.larsen@vegvesen.no