Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Årets tall er sammenlignbar med første halvår i 2015 – året med færreste trafikkdrepte siden 1947.

– Utviklingen de siste årene viser at det stadig blir færre drepte i trafikken i Norge, selv om det kan variere noe fra år til år. Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Flere kvinner

Som i tidligere år, er det flest menn blant de drepte. Til sammen har 34 menn mistet livet i trafikken i år, mot 53 i fjor. Men antall kvinner som er drept, har økt.

– 14 kvinner har mistet livet på veien hittil i år, det er fem flere enn på samme tid i fjor. Kvinneandelen er på nesten 30 % hittil i år. Det er en del høyere enn det har vært de to siste årene, og mer på linje med tidligere år. Vi har ingen god forklaring på hvorfor vi ser slike svingninger, sier Ranes.

Møteulykker og utforkjøringer

Møteulykker og utforkjøringer tar flest liv og utgjør 71 % av dødsulykkene hittil i år.

Ulykkene fordeler seg relativt jevnt utover landet, men foreløpig er det ingen omkomne i Aust-Agder eller Finnmark. Flest ulykker har det vært i Rogaland og Hordaland, begge med fem omkomne.

Flest ulykker har skjedd med personbil, mens det foreløpig ikke er noen drepte på lett motorsykkel, ATV, traktor eller i buss.

Lavest tall i Europa

Sammen med Sveits har Norge den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa.

– Vi har jobbet målrettet i mange år, både med kampanjearbeid, kontroller langs vei, trafikkopplæring og sikre nye og oppgraderte veger, og det skal vi fortsette med. Men det avhenger også av deg som kjører – kjører du etter forholdene, holder deg under fartsgrensen, husker bilbelte og kjører rusfritt, bidrar du til betydeligere økt trafikksikkerhet både for deg selv og andre, sier Ranes.

Antall drepte i trafikken per år
Måned201520162017
Januar6136
Februar7106
Mars1087
April497
Mai11711
Juni91511
Totalt476248