Fem har mistet livet i september-trafikken, som er ni færre enn i samme måned i fjor.

Dette viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

I løpet av årets ni første måneder har 78 mennesker mistet livet – mot 111 i 2016, 87 i 2015, 126 i 2014 og 134 i 2013.

– Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken. Alt tyder på at vi kommer rundt 100 drepte i 2017. De siste 12 månedene – fra oktober 2016 til september 2017 – er det omkommet 102 mennesker i vegtrafikken. 2017 kan komme til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Færre unge

– Vi har en svært positiv utvikling i antall drepte unge trafikanter under 25 år sammenlignet med tidligere år. Så langt har kun sju unge mistet livet i en trafikkulykke. Dette er historisk lavt for en tradisjonelt svært risikoutsatt aldersgruppe, sier Ranes.

Ett barn under 16 år har omkommet, mens sju mellom 16-24 år mistet livet.

52 av de 78 omkomne så langt i år har vært over 45 år. Av disse var 24 over 65 år.

Flest omkommer i møteulykker, hvor 32 har mistet livet så langt i år. Det har vært en betydelig nedgang i antall utforkjøringsulykker, fra 40 døde i fjor til 26 så langt i år.

Flest i Hordaland

Det er flest trafikkdrept i Hordaland. Hittil i år har åtte omkommet i fylket.

I Akershus, Rogaland og Troms har sju mistet livet.

Aust-Agder og Finnmark skiller seg positivt ut. Her har ingen mistet livet på veiene i 2017.

Fortsatt for mange skadde

Selv om utviklingen for trafikkdrepte er svært positiv, er Statens vegvesen likevel urolige for at utviklingen av hardt skadde i trafikken ikke er like god. Det er satt ambisiøse mål i Nasjonal transportplan.

– Det har vært en nedgang også i antall hardt skadde i trafikken – fra 656 til 626 (per mai). Dette er, sammen med dødstallene, likevel over etappemålet satt for 2030 i transportplanen. Innsatsen mot trafikkulykkene må fortsette med uforminsket styrke, sier Ranes. 

Ved utgangen av 2017 er måltallet for drepte og hardt skadde i trafikken 720, mens det per mai 2017 er 751 drepte og hardt skadde siste de 12 månedene.

Frykter høsten

Vegvesenet er spent foran høsten og vinteren.

Vi går inn i en krevende tid med mørke, glatte veibaner, mye regn og etter hvert også frost og snø. Dette må trafikantene ta hensyn til. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers.

I flere år har Norge vært et av Europas beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken per innbygger og lavest ulykkesrisiko.

– Vi har satt oss høye mål. Skal vi nå disse, kan vi ikke hvile på laurbærene. Det holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe enda mer målretta, systematisk og helhetlig. Samtidig er vi helt avhengig av å tilegne oss og ta i bruk ny kunnskap underveis, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Vegvesenet skal gjøre sitt for trafikksikkerheten ved å sørge for gode sikre veier og tydelig informasjon. Men trafikantene må også gjøre sitt, ved å holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr og være rusfri.