Statens vegvesen kontrollerte mer enn 1.300 busser i forrige uke.

–Vi er glad for at det store flertallet brukte belte, men når så mange som 5.000 reiser usikret, så er vi fortsatt ikke helt fornøyd. Konsekvensene kan bli store, om det skulle skje en ulykke. De 5.000 uten belte kan øke skadeomfanget for de andre på bussen, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

Usosialt å droppe beltet

Beltet holder oss på plass i setet, slik at vi ikke er til skade for andre om det skulle skje en ulykke.

-Uansett hvor sterke muskler du har, vil du ikke klare å holde deg på plass i setet om det smeller. Du blir kastet ut av setet, kanskje oppå noen andre, kanskje ut av bussen. Vi har heldigvis ikke mange slike ulykker, men det kan skje. Når vi reiser sammen, må vi også passe på hverandre og hjelpe hverandre å huske beltet, sier Molnes.

Stadig flere busser har monterte belter. Det er påbudt å bruke beltet når det er montert. Busselskapet har plikt til å informere om at passasjerene må bruke belte, men det er passasjerenes ansvar at det blir brukt. I forrige ukes kontroller var det 72 sjåfører som ikke brukte belte. 1.212 sjåfører brukte belte.

Overfør gode vaner

De aller fleste bruker bilbelte i bil. Statens vegvesen ønsker at de gode vanene skal bli med over i bussen.

-Vi tror dette handler aller mest om vaner. Vi ser at beltevanene endrer seg avhengig av om vi kjører buss eller bil. Det er ingen grunn til at vi ikke skal bruke belte, når det henger der. Den dystre siden av dette, er at bilbeltet kan utgjøre forskjellen på liv og død om det skulle skje en ulykke, sier Molnes.

I forrige ukes kontroller var det 603 av totalt 2.963 passasjerer i alderen 0-15 år, som ikke hadde på seg belte.

-De unge er vant til at alle biler har bilbelte. Når vi nå får flere og flere busser med monterte belter, er det viktig at vi voksne er gode rollemodeller, og hjelper barna å huske å bruke beltet, på bussen så vel som i bilen, sier Molnes.

En påminnelse kan være nok

I forrige ukes beltekontroller ble det ikke skrevet ut et eneste gebyr. Kontrollørene fra Statens vegvesen delte ut informasjon, og talte antallet passasjerer med og uten belte. Det er påbudt å bruke belte på busser der det er montert. For mange er det kun en påminnelse som skal til.

-Vårt mål er å bevisstgjøre og oppmuntre stadig flere til å bruke belte på buss. Da har vi ulike virkemidler som vi kan ta i bruk. Gebyrer er et av virkemidlene, som det kan være aktuelt å ta i bruk. Gebyret for å ikke bruke belte i buss er 1.500 kroner. Det er en veldig enkel måte å spare de 1.500 kronene på – om det er belte på bussen, skal det brukes, oppfordrer Molnes.