Flere bompengeselskaper opplever nå et rush av kunder som tegner avtale for å få brikke.

Private bobiler og SUV'er

Det er over 109 000 norske kjøretøy som berøres av det nye påbudet. 48 000 av disse har allerede skaffet seg avtale og installert brikke. Altså gjenstår det 60 000 kjøretøy som ennå ikke har fått montert brikken.
Har man imidlertid en bobil, SUV e.l. over 3,5 tonn, som brukes privat, omfattes ikke kjøretøyet av påbudet. Det samme gjelder traktorer, motorredskaper, en del av forsvarets kjøretøy og visse grupper av NATO-kjøretøy.

Hvordan skaffe seg bombrikke

 • Tegn avtale og bestill bombrikke på www.autopass.no (obligatorisk brikke) eller www.easygo.com snarest. Bombrikken sendes i posten.
 • Det er et depositum på kr 200,- for AutoPASS-brikke i Norge.
 • Følg veiledning for montering av bombrikken i frontruten.

For de som har bombrikke:

Sjekk på «Min Side» hos bompengeselskapet ditt:

 • Kontroller at nummeret på bombrikken gjelder for registreringsnummeret på kjøretøyet.
 • Brikken gjelder tung og ikke lett bil.
 • Hovedavtalen er gyldig.

Gjelder all ferdsel

Påbudet gjelder for all ferdsel på det offentlige vegnettet i Norge, uavhengig av om det er bomstasjoner i nærheten. Det gjelder kjøretøy som er registrert på foretak, kommuner, fylkeskommuner og stat. I tillegg kommer alle kjøretøy over 3,5 tonn som er registrert på personer, men som brukes i næring.

­­– Det nye påbudet gjelder både for norske og utenlandske kjøretøy. Det vil bidra til å sikre like konkurransevilkår i transportnæringen og er forenelig med EØS-retten om fri ferdsel og bevegelighet av varer og tjenester mellom EUs medlemsland, sier Åge K. Jensen, leder i Seksjon for brukerfinansiering i Statens vegvesen.

Gebyret øker ved unnlatt betaling

Det er politiet, tollvesenet og Statens vegvesen som skal kontrollere at påbudet overholdes. Kjøretøy uten gyldig avtale og bombrikke vil få et gebyr på kr 8 000. Det øker til kr 12 000 hvis gebyret ikke er betalt innen tre uker. Ved gjentakelse innen to år blir gebyret kr 16 000. Blir ikke dette beløpet betalt innen tre uker, øker gebyret med 50 prosent.

– Det skal ikke lønne seg å snike. Derfor er bøtene i denne størrelsesorden for de som ikke følger regelverket, sier Jensen.  

 Han understreker at bompenger er et viktig bidrag for å sikre gode og trafikksikre veger i Norge.

 

Fakta:

 • Påbudet er hjemlet i «Forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg» og ble fastsatt 10. oktober 2014. 
 • Påbudet gjelder motorvogner med tillatt totalvekt over 3 500 kg som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet. De skal ved all kjøring på offentlig veg være utstyrt med elektronisk betalingsenhet. Det inkluderer også kjøretøy som er registrert på personer, men som brukes i næring.
 • Med næringsvirksomhet menes en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt
 • Påbudet gjelder enten kjøretøyet er norsk eller utenlandsk.
 • Påbudet gjelder ikke traktorer og motorredskaper, en del av forsvarets kjøretøy, visse grupper av NATO-kjøretøy eller kjøretøy som kun brukes privat.
 • Eier av kjøretøy, fører eller leasing-taker er ansvarlig for å inngå avtale og skaffe bombrikke.
 • Bombrikken må være knyttet til kjøretøyets registreringsnummer.
 • Følgende brikker er gyldige i Norge: AutoPASS-brikker og brikker godkjent i EasyGo-samarbeidet mellom Sverige, Norge, Danmark og Østerrike.
 • Totalt antall unike norske kjøretøy over 3,5 tonn i næring (norske kjøretøy registrert på firma pr.24.11.14) som blir berørt av påbudet er omlag 109 000, derav:
  • med avtale: 48 000
  • uten avtale og som trenger brikker: 60 000.
 • Tall for utenlandske kjøretøy over 3,5 tonn (totalt private og i næring) som har passert gjennom bomstasjoner i Norge i 2013:
  • andel passeringer som ble gjort med brikke var omtrent 70 %
  • andel passeringer som ble gjort uten brikke var omtrent 30 %
  • 55 % av kjøretøyene som passerte bomstasjonene i Norge uten brikke fikk ikke faktura fordi adressen var ukjent (ikke tilgang til kjøretøyregister i enkelte land).
  • 18 % av kjøretøyene som fikk faktura betalte ikke for passeringen(e).

For mer informasjon om ordningen, se www.autopass.no.

 

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, telefon: +47 994 92 338/epost: beate.orbeck@vegvesen.no