Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Bare menn i august

Det var bare menn som mistet livet i august- trafikken, og tre av ulykkene skjedde i Nordland. To omkom i Vestland og Rogaland, mens en person omkom i hvert av fylkene Innlandet og Viken. Seks av ulykkene skjedde med personbil, og tre med MC.

Hverken Oslo, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Trøndelag eller Agder opplevde dødsfall i august-trafikken.

Det var til sammenligning like mange som døde i trafikken i samme måned i fjor.

Møte – og utforkjøringsulykker dominerer

Møte- og utforkjøringsulykker dominerer ulykkesbildet så langt i år, der 26 har mistet livet i møteulykker og 30 omkom i utforkjøringsulykker. I tillegg ser vi en negativ utvikling for aldersgruppen 45 – 64 år.

-          Vi er bekymret for økningen i antall møte- og utforkjøringsulykker, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes. Møte- og utforkjøringsulykker har ofte et alvorlig utfall. Både forhold ved vegen og for høy fart er ofte en del av bildet. Sammen med økningen i drepte blant godt voksne menn, er dette noe vi vil vurdere tiltak for å møte i forbindelse med revisjon av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhet er et felles ansvar. Hvis alle holder fartsgrensen, bruker bilbelte og kjører rusfritt vil vi kunne redusere dødstallene i trafikken.

Fortsatt mange MC ulykker

14 av 27 omkomne i sommermånedene juni, juli og august var på MC, etter at ytterligere tre mistet livet på motorsykkel i august.

Det er over halvparten av alle dødsulykkene i sommer, og en økning på seks flere enn på samme tid i fjor.

-          Antall drepte i trafikken på mc har vist en negativ utvikling de siste årene. Antall dødsulykker i sommer viser tydelig at utviklingen går i feil retning, sier Guro Ranes. Vi skal møte NMCU (Norsk Motorcykkel Union) i september der vi skal diskutere utviklingen og mulige tiltak for å stoppe denne negative trenden.

Tall på omkomne på norske veier ved utgangen av august 2020:

Hittil i år (pr. august)

 

 

 

 

 

 

 

Uhellstype

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Endring

Møteulykker

43

24

30

24

25

18

26

8

Utforkjøring

39

25

37

20

21

24

30

6

Kryssulykke

13

6

6

5

1

3

3

0

Påkjøring bakfra

2

3

2

4

5

4

1

-3

Fotgjengerulykke

11

7

9

8

4

7

5

-2

Annet

3

11

13

6

6

9

4

-5

SUM

111

76

97

67

62

65

69

4

 

147

117

135

106

108

108

 

 

 

Sommer (juni, juli og august)

 

 

 

 

 

 

Uhellstype

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Endring

Møteulykker

18

10

10

6

8

3

9

6

Utforkjøring

25

15

21

16

13

14

15

1

Kryssulykke

6

2

4

4

0

0

2

2

Påkjøring bakfra

0

1

1

2

5

1

0

-1

Fotgjengerulykke

2

2

5

2

1

1

0

-1

Annet

3

8

9

2

2

7

1

-6

SUM

54

38

50

32

29

26

27

1

 

Enhet pr. august

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Endring

Fotgjenger

11

7

9

7

4

7

6

-1

Sykkel

9

5

10

7

5

5

4

-1

Moped

0

0

1

1

2

0

0

0

Lett MC

2

0

0

1

0

0

2

2

MC

17

19

16

16

11

12

16

4

ATV/Traktor

2

1

6

0

1

0

0

0

Personbil

55

42

49

28

36

34

34

0

Varebil/Bobil

2

0

2

3

2

2

1

-1

Tungbil

3

2

3

2

1

4

5

1

Buss

7

0

1

0

0

1

1

0

Annet

3

0

0

2

0

0

0

0

SUM

111

76

97

67

62

65

69

4

 

147

117

135

106

108

108

 

 

 

Alder pr august

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Endring

 

0-15

5

2

1

1

1

0

1

1

 

16-24

13

18

18

8

12

10

12

2

 

25-44

22

21

22

16

15

19

15

-4

 

45-64

32

18

33

24

17

18

26

8

 

65+

39

17

23

18

17

18

15

-3

 

 

        

 

SUM

111

76

97

67

62

65

69

4

 

 

147

117

135

106

108

 

 

 

 

 

Fylke pr august

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Endring

Viken

31

17

18

11

10

14

16

2

Oslo

2

3

4

2

2

1

4

3

Innlandet

10

8

11

9

6

7

9

2

Vestfold og Telemark

12

8

8

6

4

7

11

4

Agder

7

10

6

3

7

6

2

-4

Rogaland

7

5

11

6

7

1

4

3

Vestland

10

5

9

13

11

6

6

0

Møre og Romsdal

5

2

3

4

5

6

3

-3

Trøndelag

18

6

11

6

2

3

3

0

Nordland

6

7

6

4

5

12

8

-4

Troms og Finnmark

3

5

10

3

3

2

3

1

SUM

111

76

97

67

62

65

69

4