– Juli er en verstingmåned når det gjelder dødsulykker i trafikken, og i fjor hadde vi en forferdelig start med elleve døde i løpet av de ti første dagene. Jeg kan ikke huske at vi har hatt så få drepte halvveis inn i sommeren som vi har i år, og jeg håper den positive utviklingen fortsetter , sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Også i juni var det færre drepte enn i fjor. Foreløpige tall for årets første sommermåned viser 12 drepte mot 15 i fjor. Hittil i sommer har altså 14 personer mistet livet i trafikken. På samme tid i fjor var tallet 26.

Sommertid er ulykkestid

De siste årene har en om lag en tredel av dødsulykkene i trafikken skjedd i sommermånedene juni, juli og august.

– Kombinasjonen av økt fart og økt trafikk på deler av veinettet gir en større risiko for alvorlige ulykker om sommeren, Mange kjører lenger og kanskje også på veier der de ikke er så godt kjent, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Motorsyklister utsatt

Nesten halvparten av ulykkene i mai og juni har vært MC-ulykker. 9 av 23 personer som mistet livet disse månedene kjørte motorsykkel.

– Vi kan se hvert år når MC-sesongen begynner. Fra midten av april til midten av oktober utgjør motorsyklister en tredel av alle omkomne i trafikken, sier Ranes.

MC-ulykkene er ofte knyttet til høy fart, noe som forklarer at over 40 % av dødsulykkene på MC er eneulykker. Manglende synlighet er også en utfordring, og 10 % av dødsulykkene på MC er kollisjon med venstresvingende bil.

– Kjører du MC, tilpass farten etter forholdene og forsøk å være bevisst på å være synlig i trafikken. Kjører du bil, husk at det er mange motorsykler i trafikken og vær ekstra oppmerksom, sier Ranes.

Hold fartsgrensen

Uansett om du kjører bil eller motorsykkel er oppfordringen fra Statens vegvesen klar.

– Ta deg tid, det er ingenting som haster så mye at det er verdt å kjøre for fort og risikere både ditt eget og andres livs i trafikken. Vi vil at alle skal komme seg trygt fram i sommer, sier Ranes.

Tall per 10. juli 2017.

Antall drepte i sommermånedene
Måned 20102011201220132014201520162017
Juni 31 21 11 16 18 1512*
Juli 16 16 13 17 18 15 222* 
August 27 19 15 25 18 14 13 
Totalt sommer 84 56 39 58 54 38 50 14* 
Totalt hele året 208 168 145 187 147  11713551*

*foreløpige tall