– Sjekk om skolen du vil bruke er godkjent før du benytter deg av den! Det sier Rune Granum i Statens vegvesen.

Trafikkopplæring er en viktig del av Statens vegvesens nullvisjonsarbeid, den skal sette unge og uerfarne førere i stand til å takle dagens kompliserte trafikkbilde. Trafikkskolenes oppgave er å utdanne trygge og gode sjåfører. De fleste tar denne oppgaven på alvor, noen slurver litt, mens enkelte virker å gi fullstendig blaffen.

– Vi får altfor ofte henvendelser fra både publikum og førerprøvesensorer som får alarmklokkene til å ringe, sier Rune Granum. Han fører tilsyn med trafikkskolene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

– Det kan for eksempel være skoler som gjentatte ganger har «utdannet» kandidater som ikke er i nærheten av å være klare for å kjøre opp når de kommer til praktisk prøve på trafikkstasjonen. Det hender nivået på kandidatene er så dårlig av sensor må avbryte prøven av hensyn til egen og andres sikkerhet. En seriøs trafikklærer vil aldri la slikt skje, sier Granum.

Sjekk vegvesen.no

Det koster mye penger å «ta lappen». Det er derfor lett å la seg lokke av lave priser når man leter etter trafikkskole. Det kan bli dyrt i lengden.

– Hvis man ikke får den opplæringen man skal ha, hjelper det ikke at timeprisen er lav. Vi får stadig henvendelser om trafikkskoler som ikke er godkjent og som ikke leverer de tjenestene elevene har betalt for. Vår erfaring er dessverre at trafikkskoler drevet av innvandrere er overrepresentert i denne sammenhengen, sier Granum.

Han oppfordrer alle som skal kjøre opp om å sjekke at skolen de planlegger å bruke er godkjent.

– På vegvesen.no finner du enkelt tjenesten Finn godkjent trafikkskole. Der kan du sjekke skolen din eller finne en godkjent trafikkskole i nærheten av der du bor. Dersom du ikke ser din skole i vår oversikt, er mitt soleklare råd at du finner deg en ny. Det lønner seg ikke å la seg lure, sier Granum engasjert.

Fører tilsyn med godkjente skoler

For å bli godkjent av Statens vegvesen må en trafikkskole oppfylle en rekke krav.

– Vi godkjenner bare skoler som oppfyller formelle krav til drift. Vi har tilsyn med alle godkjente skoler for å kontrollere at trafikkopplæringen følger loven, og at undervisningen holder en god faglig og pedagogisk standard. Dersom trafikkskolene ikke retter opp feil som er påpekt ved tilsyn, eller gjør grove brudd på reglene om trafikkopplæring kan de få advarsel eller inndragning av godkjenning, sier Rune Granum.