Fullastede biler er et vanlig syn i juletrafikken. Julegaver, bagasje, skiutstyr og annet er med når julefolk setter kurs mot familie eller hytta.

Last dreper
- Ved en ulykke eller bråbrems vil usikrede gjenstander bak eller oppå bilen slynges fremover og utgjør en stor fare for deg selv, passasjerene og andre veitrafikkanter. Mangelfull og dårlig sikring av last i bil førte til at skadeomfanget ble større i om lag 20 dødsulykker de siste fem årene, sier direktør Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

Hun forteller at Statens vegvesen kjenner til ulykker hvor personer har overlevd den første kollisjonen, men har omkommet etter å ha blitt truffet av usikret last inne i bilen 

- Dessverre har usikret last i fri fart fremover etter en kollisjon tatt liv som ellers ville vært spart på vegene. Lovverket er klart - all last skal sikres forsvarlig og forskriftsmessig før du starter kjøringen. Ta deg tid til å sikre skikkelig så slipper du å bruke tiden på å angre, sier Brandtsegg.

Koffert på 1,2 tonn
Det er store krefter som arbeider i en kollisjon. Noe så hverdagslig som en handlepose i baksetet farer fremover med en kraft på over 200 kilo i en kollisjon i 50 kilometer i timen. Øker farten øker også kraften ytterligere.

Folk som skal pakke bilen og reise på juleferie bør vite at en koffert på 20 kilo har en kraft på 300 kilo ved en bråstopp i 50 km/t. Kommer den samme stoppen i 100 km/t vil kraften være hele 1,2 tonn.

- Det bør du tenke på når du slenger inn kofferten i baksetet, sier Brandtsegg.

 

Last bilen riktig

  • Store gjenstander skal plasseres i bagasjerommet eller sikres i en boks eller et bagasjenett. Oppbevar små gjenstander i hanskerommet eller under setet

  • Legg de letteste gjenstandene øverst, men bare opp til nakkestøttene på baksetet. Tunge ting skal så lavt som mulig i bilen.

  • Ikke oppbevar gjenstander på hattehyllen.

  • Pass på at du ikke stabler bagasjen slik at sikten hindres.

  • Fordel lasten fra side til side så godt det lar seg gjøre, og legg de tyngste gjenstandene nederst, i midten og så langt foran som mulig.

  • Ved transport av lang og tung last kan du legge baksetet ned.

  • Bruk innebygde kroker der det finnes for å hindre at tung last sklir inn i baksetet og ødelegger det. Bruk noe av tilbehør som gjør både lastingen og sikringen av lasten enklere, som stropper, beskyttelsesnett, lasteholdere, takstativer og takbokser.

  • Skiboks gir ekstra plass, men egner seg best til lette gjenstander. En tung skiboks på taket endrer bilens kjøreegenskaper, spesielt i svinger. Følg instruksjonsheftets anvisninger om maksimal last.