Det mener miljødirektør Ellen Hambro, assisterende helsedirektør Christine Bergland og vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Mandag markerte de tre direktørene åpningen av Europeisk mobilitetsuke 2014 i Lillestrøm sammen med ordfører Ole Jacob Flæten. De delte ut velferdsgevinsten ved aktiv transport i form av «omvendte bompenger» til syklende og gående i Storgata;

  • 100,- kroner til syklende
  • 90,- kroner til gående.

Høy velferdsgevinst

Beregninger fra Helsedirektoratet viser nemlig at velferdsgevinsten ved sykling og gåing kan omregnes til 52 kr pr km for gående og 26 kr pr km for syklende. En gjennomsnittlig sykkelreise er på 4 km og gir dermed en gevinst tilsvarende drøyt 100 kr. En gjennomsnittlig reise til fots er på 1,7 km og gir en gevinst på nesten 90 kr.

– Dette tallet inkluderer både reduserte helseutgifter for det offentlige og flere leveår med høyere livskvalitet for den enkelte, sier direktør i Helsedirektoratet, Christine Bergland.

Våre gater, vårt valg

Europeisk mobilitetsuke er verdens største kampanje for miljøvennlig transport og går av stabelen hvert år fra 16. – 22. september. Årets tema er «Våre gater, vårt valg» og oppfordrer til å tenke nytt omkring urbane rom og forholdet mellom byplanlegging og livskvalitet.

Over 2000 europeiske byer – og 18 norske – deltar med ulike arrangement for å skape bevissthet rundt miljøvennlig transport og holdningsendringer til bruk av bilen.

18 norske kommuner er med

Foruten Skedsmo (Lillestrøm) deltar Alta, Bergen, Fredrikstad, Førde, Gjøvik, Kristiansand, Lillehammer, Moss, Oslo, Risør, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger, Tolga, Tromsø, Trondheim og Volda i årets mobilitetsuke.

Programmet i byene varierer fra å arrangere én bilfri dag til å ha en hel uke med miljøvennlige aktiviteter. Ordførerne står i spissen og kaster glans over byenes aktiviteter. Flere kommuner har også holdningskampanjer i barnehager, skoler og bedrifter. Målet er å få flere til å sykle eller gå – eller reise kollektivt.

Statens vegvesen Vegdirektoratet er nasjonal koordinator for Europeisk mobilitetsuke i Norge på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Finn programmet for din by her

Svar på framtidas utfordringer

– Dagens transportløsninger er ikke et svar på framtidas utfordringer. Folketallet vil øke sterkt i mange byområder, og trafikkveksten må tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Hvis hver og en skulle bruke bilen like mye som i dag ville vil få 1,5 millioner flere daglige bilreiser i de ni største byområdene i år 2030, sier vegdirektør Terje Gustavsen.

– Vi vet også at 70 prosent av alle reiser under tre km foretas med bil. Hvis vi klarer å overføre mesteparten av disse til kollektivtransport, sykling og gåing, vil utslippene fra veitrafikken bli betydelig redusert, sier Gustavsen.

Ren luft

– Veitrafikken er en stor utslippskilde av klimagasser og må gjennom en stor omstilling på veien til lavutslippssamfunnet. I et lavutslippssamfunn blir sykling og gåing viktig, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Klimakur 2020 viste at det er veldig lønnsomt for samfunnet å doble sykkelandelen. Det kan spare minst 143 000 tonn CO2 årlig og samfunnet vil tjene minst 430 000 kr årlig og kanskje så mye som 1,8 milliarder kroner. Helsegevinstene er store og kostnader for tiltakene som gir overgang til sykling er små i forhold.

– Hvis vi parkerer bilen og sykler eller går, vil det bety mye for å bedre den lokale luftkvaliteten, sier Ellen Hambro.