Snør det på fv. 40 Alsåkernes? Kjøreforholdene over Rv. 7 Leiro? Er det kolonnekjøring på E10 Bjørnefjell? Minusgrader på Rv. 650 Stordal? Skinner sola ved fv. 17 Rødhammer?

Forholdene på veiene vil variere mye fra ett sted til et annet i vårt langstrakte og værutsatte land. Selv med en sen påske kan værforholdene kan være lunefull og kan endre seg raskt både i fjellet og i lavlandet.

Vær aktiv

– Vi ber folk som skal på farta å ha et aktivt og bevisst forhold til vei- og føremeldingene. Planlegg turen din og sjekk meldinger underveis. Gjør ditt for å bidra til en sikker og smidig trafikkavvikling. Vi vil ha alle trygt fram og tilbake denne påska også, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Statens vegvesen har fem vegtrafikksentraler i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Mosjøen, over 500 webkamera og om lag 400 værstasjoner til din tjeneste. Kameraer, tellepunkter og rapporter fra Vegvesenets entreprenørene ute på veiene sørger for god og aktuell informasjon døgnet rundt 365 dager i året.

Alt på nett

vegvesen.no finner du alt du trenger for å planlegge en sikker påsketur.

– Jeg har mange av mine beste menn og kvinner på vakt denne påske for å hjelpe deg trygt fram og tilbake. Vi deler riktig og oppdatert informasjon med trafikantene fortløpende. Slik får bilistene beskjed om kødannelser, hindringer og anbefalte omkjøringsveier, sier Gustavsen. 

For å sikre raskest mulig deling av trafikkinformasjon og – meldinger bruker Vegvesenet en rekke kanaler:

  • Vegvesen Trafikk med sitt interaktive kart gir den beste oversikten over hendelser, veimeldinger, trafikkflyt og vær- og føreforhold. Også med bilder og video fra veinettet.
  • De største radiokanalene i landet deler løpende Vegvesenets veimeldinger
  • Alle fem sentralene har egne Twitter-kontoer for løpende deling av informasjon
  • Vei- og trafikkmeldinger ligger på NRK Tekst-TV (side 700)
  • Telefon 175. I hektiske perioder blir de viktigste meldingene lest inn på telefonsvarer