Mye er nytt i drift og vedlikehold av vegnettet som en følge av omorganiseringer. 

- Vi trenger å informere om drift og vedlikehold av riksvegene i ny organisasjon, sier fungerende divisjonsdirektør Stein Johnny Johansen.

Se program og lenke til påmelding i vedlegget til høyre. Direkte link til påmelding innen 4.  februar her! 


Status nå

I løpet av bransjedagen vil får du status fra fylkeskommunene, Nye veier og Statens vegvesen.

Vegvesenet agenda er:

  • Informere om endringer som følger av omorganisering og regionreform
  • Overgangsordninger/felleskontrakter.
  • Arbeidet med ny kontraktstrategi, herunder inndeling av kontraktene for drift og vedlikehold av riksvegnettet

 

Ønsker klare meldinger!

- Vegvesenet ønsker klare meldinger fra drifts- og vedlikeholdsentreprenørene i løpet av bransjedagen, sier Johansen. 


Vi jobber med kontraktstrategi for drift og vedlikehold. Her belyser vi flere tema og ønsker innspill fra en stor bransje, både om videre prosess og substans i kontraktstrategien.