Korona-epidemien setter begrensninger på folks reisevaner, og dette blir spesielt tydelig i påsken, normalt en av årets største utfartsperioder.

- Det er mye å tenke på nå for oss alle, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen. – Det er forståelig, men nettopp i en slik situasjon er det også viktig at vi ikke glemmer å ha oppmerksomheten på trafikken når vi først er ute på veien.

Tomme veier og høy fart

Med svært lite trafikk på ellers godt trafikkerte strekninger, er det nå kun fartsgrensene som setter grenser for hastigheten, og ikke øvrig trafikk. Under korona-krisen har politiet blant annet i Oslo stoppet folk i høy fart på veier der det ellers er mye trafikk.

- Fartsgrensene er maksimal tillatt hastighet, sier Karbø. – Det kan sikkert være fint med en luftetur i bilen i påsken, men de samme prinsippene gjelder nå som under en normal påske: Hold fartsgrensen, avpass farten etter vær- og føreforhold og vær oppmerksom, sier Karbø.

Samspill

Helsevesenet forbereder seg nå på det som kan bli en krevende situasjon på grunn av korona-viruset.  

- Vi skal alltid være forsiktige og vise hensyn i trafikken, men i den situasjonen vi nå er, er det ekstra viktig at vi ikke øker presset på helsevesenet, sier Karbø.  – Trafikken er et samspill. Alle må bidra til trafikksikkerheten, slik at alle kommer Trygt fram sammen.

Vegtrafikksentralene

Statens vegvesens vegtrafikksentraler opprettholder sin beredskap også i krisetider og følger som alltid trafikkbildet i påsken nøye. Løpende trafikkinformasjon finner du på https://www.vegvesen.no/trafikk, publikumstelefon 175 eller Vegtrafikksentralenes Twitter-kontoer.

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø, mobil 907 59 656

Kommunikasjonsrådgiver Eystein Hanssen, eystein.hanssen@vegvesen.no, mobil 922 99 550