Juryen mente at de presenterte tydelige sammenhenger mellom de teknologiske løsningene som ble testet og produktresultat. De viste også tydelige sammenhenger mellom GIS og BIM, noe som er viktig for Vegvesenet som har landsdekkende porteføljer med behov for oversikt gjennom en kartportal. Wow-faktoren var uten tvil følelsen av at de har skapt en ny Brutus.

En slik løsning som de viste konturene av, vil kunne forenkle arbeidsprosessene for bruforvaltere og driftspersonell. Tilstandsvurderingen vil kunne gjøres med sensorteknologi eller ute i felt med enkle applikasjoner. Rapporter og bestillinger kan produseres basert på klassifisering- og sorteringskriterier fra elementer i V440. Areo sammenstilte flere datakilder bl.a. NVDB og en mulig fremtidig maskinlesbar V441.

Den nye maskinlesbare håndboka basert på lenkede data og semantisk web teknologi forenkler og effektiviserer arbeidsprosesser og digital arbeidsflyt mellom byggherre og entreprenør. På demodagen presenterte fire ulike selskaper sine løsninger for hvordan man best kan implementere håndboka i egne løsninger. De fire programleverandørene var Trimble, Rendra, Buildingpoint Scandinavia og Areo. Det ble Areo som stakk av med seieren for sin måte å bruke linked data og semantisk web på.

- Interoperate - Maskinlesbar V440 har vært et veldig lærerikt prosjekt for Areo for å evaluere og implementere støtte for lenkede data og semantisk web i vår samhandlings- og integrasjonsplattform. Samarbeidsprosjektet har i tillegg gitt oss en god plattform for å eksponere fleksibiliteten og åpenheten i løsningen vår med mulighet for å understøtte samspill mellom ulike fagområder og fagapplikasjoner for det hele bebygde miljø. Sist men ikke minst vil jeg takke hele teamet vårt som har kommet opp med kreative og rasjonelle løsninger som bygger bro mellom både BIM, GIS & IOT og bygg, eiendom, bro og veg, sier Hans Kristian Grani, daglig leder i Areo.

-Alle de aktive deltagerne i prosjektet har vært åpne og villige til å dele kunnskap og erfaringer underveis og støtteapparat har vært engasjerte og tilgjengelige med kunnskap og erfaringer både i og mellom workshops. Vi opplever dette som en viktig bransjedugnad med konkrete resultater innen viktige områder med stort internasjonalt potensial. Vi takker arrangør og sponsor som har gjort dette mulig og de øvrige deltagere og støtteapparat som har gjort det til en god læringsarena, sier Hans Kristian Grani.

- Det er ingen tvil om at Areo leverte den beste løsningen. De hadde brukt tiden effektivt, og viste innovative løsninger ved bruk av V440. Resultatet ble både spennende, nyskapende og brukervennlig. De kom opp med en spennende implementeringsløsning som ble godt brukt i deres egen software, sier Elin Dalen Rasmussen fra Statens Vegvesen. Gjennom effektive brukerhistorier viste de gevinsten av videre satsing på utvikling av maskinlesbar V441 til bruk i bl.a. overvåkning med sensorteknologi, særlig til forvaltning, drift og vedlikeholdsformål. Dette vil hjelpe som middel til å vise verdien av vedlikehold av en digital tvilling som kilde til all informasjon ikke bare for prosjektering og bygging, men også for FVD-fasen.

Juryen bestod av Elin Dalen Rasmussen fra Statens Vegvesen, Preben Madsen fra Innlandet Fylkeskommune og Aleksander Brage Hansen fra buildingSMART Norge. Kriteriene som lå til grunn var at vinneren måtte demonstrere bruk av lenkede data og semantisk web på en fin måte i egen software. løsningen burde inneholde samhandling mellom deltakere eller ulike domener for eksempel GIS og BIM. I tillegg ble originalitet vektlagt.

Maskinlesbar håndbok V440 er en veileder for registrering av bruer og andre byggverk i riks- og fylkesvegnettet og bidrar til å gi felles navngivning og klassifisering for alle som skal jobbe med å planlegge, bygge, forvalte og drifte bruer. Gjennom bruk av åpne internasjonale internettstandarder lenket til andre relevante informasjonskilder øker brukervennligheten og tilgjengeligheten. Slike åpne data gir store samfunnsgevinster på tvers av fagområder og industrier.

For mer bakgrunn om dagens utfordringer og om hvorfor maskinlesbar V440 er viktig for utvikling av informasjonsmodeller i prosjektgjennomføringen, se denne videoen: 

Kontaktpersoner 

Elin Dalen-Rasmussen 

Senioringeniør Teknologi &utvikling 

Statens Vegvesen 

Elin.dalen-rasmussen@vegvesen.no 

928 10 357 

 

Hans Kristian Grani
Daglig leder Areo

Areo AS

hans.kristian.grani@areo.io

952 92 170