– I år skal vi legge 2,4 millioner tonn asfalt, sier sjefingeniør Even Sund i Statens vegvesen.

Arbeidet består for det meste av reasfaltering av lengre strekninger. Enkelte steder omfatter kontraktene forsterkning av fundamentet før nytt dekke legges. Andre steder gjøres stedvis lapping av hull og sprekker, forklarer Sund.

Her finner du oversikt fullstendig oversikt over strekningene som skal asfalteres fordelt på region og fylker.

Bruker 2,7 mrd. kr

Kontraktene som er fordelt har en verdi på 2,7 milliarder kroner, fordelt med om lag 0,9 mrd. kr på riksvei og 1,8 mrd. kr på fylkesveinettet.

3100 km asfalt

3100 km asfalt tilsvarer strekningen Kristiansand til Kirkenes – som er ca. 2600 km – og tillegg må du legge til strekningen Bergen til Oslo!

Vis hensyn til vegarbeiderne!

Asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starer mange steder i mai og går ut september.

– Vis hensyn til de som jobber på veien. De er der for din skyld, er Vegvesenets oppfordring. Arbeidsfolk langs veiene blir stadig oftere utsatt for ulykker og nestenulykker. Spesielt er trafikkdirigentene utsatt.

Du kan alltid sjekke framkommeligheten på www.vegvesen.no/trafikk.