- Dette er svært alvorlig. Jeg synes det er skremmende å tenke på at det kjører folk langs vegene våre som ikke har gyldig førerkort. Vi har ingen garanti for at de har nødvendig opplæring og kompetanse til å kjøre de kjøretøyene de sitter i, sier avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i denne filmen fra Statens vegvesen.

Sju falske førerkort på Jessheim

Filmen starter på Jessheim trafikkstasjon, der kontrolleder Bjørn Uno Rogneby og hans kolleger har avslørt sju falske førerkort de siste månedene.

- Det er vesentlig mer enn vi har tatt før. Om det kommer av at vi har blitt flinkere eller at det har blitt flere falske førerkort i markedet, det vet jeg ikke, sier Rogneby.

I filmen viser han hvordan man enklest mulig ser forskjell på et ekte og et falskt førerkort.