Opp til oransje smittevernsnivå med øyeblikkelig virkning  

-Oransje smittevernnivå vil i første omgang gjelde fra 09.09.20 og ti dager frem til 18.09.20, det vil da foretas en ny vurdering.

Det omfattende smittevernnivået gjelder for førerkortklassene B/BE, Traktor og tunge klasser.

MC kjøres som før på gult nivå, men vær obs på å holde avstandsrådene.

Førerprøver, unntatt MC, skal kjøres med munnbind på både sensor og kandidat. Dersom kandidat ikke har med seg munnbind de første to dagene stiller vi med dette. Dersom kandidat ikke har munnbind med seg fra og med fredag, avvises kandidaten og prøven kjøres ikke, sier Torbjørn Brosvik.

Om oransje nivå- utvidede smittevernstiltak

  •  Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.
  • Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve,, kan bli innført begrensninger hvis situasjonen tillater det.
  • Ambulering av sensorer skal ikke foregå i denne perioden