Etter gjenåpningen av stengte trafikkstasjoner i mai har Statens vegvesen gjennomført et stort antall praktiske førerprøver, faktisk flere enn i samme periode året før. Til tross for at andre arbeidsoppgaver har vært nedprioritert i perioden, har det vist seg krevende å imøtekomme etterspørselen alle steder. Resultatet er lange bestillingstider ved enkelte av Vegvesenets trafikkstasjoner, som har en skjevheter i fordelingen av førerprøver.

For å sikre en mest mulig hensiktsmessig tildeling og forutsigbarhet i videre bestilling, anmoder Vegvesenet nå trafikkskolene om å bestille førerprøver for klasse B utelukkende til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring.

Tiltaket innføres i samråd med bransjeorganisasjonene, som Vegvesenet er i kontinuerlig dialog med for å finne gode løsninger.