- Vi har foreløpig tall til og med torsdag 12. mars. Trafikken går litt ned hele uka, men det er først og fremst fra onsdag vi ser en større nedgang. Torsdag er nedgangen sterk, både sammenlignet med tall fra forrige torsdag og samme ukedag for ett år siden, sier Andersen. Tallene for fredag vil ikke være tilgjengelige før førstkommende mandag.

Størst endring på Nord-Jæren og i Trondheim

Sammenligner vi torsdag 12. mars med torsdag 5. mars, er nedgangen i trafikk på nesten 11 prosent på Nord-Jæren, ca. 7 prosent i Trondheim og Bergen, og 6 prosent i Osloområdet. Data baserer seg på trafikken registrert i følgende antall trafikkregistreringspunkt: Bergen 45, Nord-Jæren 48, Oslo og Akershus 76 og Trondheim 18.

Prosentvis endring i trafikkmengde fra uke 10 til uke 11 i 2020:

Byområde

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Bergen

-0.3

-2.5

-4.7

-6.9

Nord-Jæren

-1.4

-3.7

-7.7

-10.7

Oslo og Akershus

-1.2

-2.2

-2.1

-6.0

Trondheim

-1.2

-1.1

-4.0

-7.2

Sammenligner vi torsdag 12. mars 2020 med torsdag 14. mars 2019, er nedgangen størst i Trondheim, med nesten 12 prosent, fulgt av Bergen med 9 prosent, Nord-Jæren med 8 prosent og Osloområdet med knapt 7 prosent.

Prosentvis endring i trafikkmengde fra uke 11 2019 til uke 11 2020:

Byområde

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Bergen

-3.7

-2.8

-8.1

-9.1

Nord-Jæren

-0.1

0.4

-5.1

-8.1

Oslo og Akershus

-1.1

-1.1

3.0

-6.8

Trondheim

-1.8

-0.7

-5.4

-11.7

Data baserer seg på trafikken registrert i følgende antall trafikkregistreringspunkt: Bergen 40, Nord-Jæren 44, Oslo og Akershus 65 og Trondheim 14.

Vi ser den samme tendensen i alle byområdene, med unntak av onsdagen. Onsdag 13. mars 2019 var det snøfall og underkjølt regn i Oslo og Akershus (https://www.yr.no/nb/historikk/graf/1-72837/Norge/Oslo/Oslo/Oslo?q=2019-03-13).

Dette er nok forklaringen til at trafikken den dagen var mindre enn normalt, og at tilsvarende onsdag i 2020 hadde mer trafikk i sammenligningen. 

Bakgrunn om dataene:

Datagrunnlaget for beregningene hentes fra trafikkregistreringspunktene som inngår i byindeksene. Det vil gi et representativ utvalg for å kunne beregne trafikkutviklingen. Det gjøres en sammenligning av døgntrafikken, ukedag mot ukedag. Mandag sammenlignes med mandag osv.

For å få et best mulig bilde av trafikkutviklingen gjøres to sammenligninger:

  • Døgntrafikken sammenlignes med tilsvarende døgntrafikk i uke 10 i 2020
  • Døgntrafikken sammenlignes med tilsvarende døgntrafikk i samme uke i 2019

For flere detaljer, se vedlegget. 

 

Talsperson:

Per Roald Andersen, direktør for transportutvikling i Statens vegvesen, mobil 91576765