- Dette er omtrent på samme nivå som ved tilsvarende kontroll i vår, sier Bjarte Skaugset - som er en av de som arbeider med bilbeltekampanjen i Statens vegvesen.

137 unge førere og passasjerer mellom 15-24 år fikk gebyr. Dette er lavere enn tidligere år – og viser at de aller yngste i trafikken har skjerpet seg.

Vegvesenets kontroller hadde ikke spesielt fokus på sikring av barn i bil, men kontrollørene reagerte selvsagt hvis de kom over dårlig barnesikring.

- Denne gangen ble 35 personer anmeldt for ikke å ha sikret barna riktig. Tidligere år har dette tallet vært noe høyere, sier Skaugset.

Statens vegvesen er likevel overrasket over at så mange som 812 fikk gebyr i noe som var godt varslet bilbeltekontroller.

- Når vi vet at om lag 40 prosent av de drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte, burde antallet gebyr lavere. Bilbeltet er tross alt et av de enkleste og mest effektive trafikksikkerhetstiltakene vi har. Helgens kontrollene viser at det er fortsatt behov for å påvirke bilbelte-bruken gjennom kontroller og informasjonstiltak, sier Bjarte Skaugset.