Uten refleks blir du ikke sett før bilen er 25-30 meter unna deg. Med refleks kan du bli sett på hele 400 meters hold. Tar du sjansen?

Den nasjonale refleksdagen er ett av mange tiltak for å øke refleksbruken og redusere antallet fotgjengerulykker.

Refleks sparer liv

På mørke høstveger har bilisten bare to sekunder på å få øye på deg om du ikke bruker refleks, og det i en fart på kun 50 km/t. Med refleks ser bilisten deg ti sekunder tidligere.

-Refleks sparer liv. Få ting er så enkelt og så effektivt som refleks, når det gjelder å redusere andelen fotgjengerulykker, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Fjorårets tellinger fra Trygg Trafikk, viser at mange glemmer refleksen. I tettbygd strøk bruker kun 29 prosent av oss refleks. Målet for 2018, er 40 prosent. På landeveien er det 46 prosent som bruker refleks. Målet er 60 prosent innen 2018.

-Tiltaksmålene for 2018 er innen rekkevidde, men vi er langt ifra i mål. Her kan vi bidra alle sammen, og minne hverandre på å huske refleksen, sier Ranes.

Trygg Trafikk er koordinator for den nasjonale Refleksdagen

Les mer om årets Refleksdag-reflekser her

Så synlig blir du med refleks

 • Refleks gjør deg synlig på 140 - 400 meters hold
 • Uten refleks vil du først bli oppdaget på 25-30 meters hold
 • En bilist som kjører med nærlys i 50 km/t har to sekunder på å oppdage en fotgjenger uten refleks. Bruker du refleks øker denne tiden til ti sekunder 

Refleksbruk i fotgjengerulykker

 • I perioden 2005-2014 er 39 % av alle omkomne fotgjengere påkjørt i mørket 
 • Bruker du refleks reduserer du denne risikoen med opptil 85 % 
 • Ni fotgjengere ble drept i mørket i 2014. Tre av de ni brukte ikke refleks
 • Ti fotgjengere ble drept i mørket i 2013. Sju av de ti brukte ikke refleks 
 • Ti fotgjengere ble drept i mørket i 2012. Åtte av de ti brukte ikke refleks 

Tips til refleksbruk

 • Refleksen bør henge i knehøyde (for å motta mest mulig lys fra billyktene
 • Bruk to reflekser for å bli sett fra begge sider
 • Små barn bør alltid bruke refleksvest når de ferdes i trafikken
 • Reflekser som beveger seg når du bruker dem, fungerer best 
 • Reflekser er forbruksvare. Riper gir mindre refleksjon
 • Refleksvesten blir dårligere ved vask og bør byttes årlig ved jevnlig bruk
 • Ikke alle reflekser er godkjent. Hvis det følger med for eksempel godteri, kan det hende at de ikke fungerer tilfredsstillende, noe som kan være livsfarlig i mørket
 • Alle godkjente reflekser skal være merket med EN 13356
 • Husk at også barnevogna og hunden trenger refleks
 • Legg reflekser i lommene på alle jakker, så er de tilgjengelige når du trenger dem