Det er seksjon for brukerfinansiering (BFIN) i Statens vegvesen som har laget den nye veilederen for bompengeprosjekter og takstretningslinjer (autopass.no). Den beskriver overordnet hvordan bompengesektoren skal organisere bompengeprosjekter fra lokalt initiativ, via oppstart til bompengeinnkrevingen avsluttes. Parallelt med arbeidet med ny veileder, har også takstretningslinjene blitt oppdatert.

– Denne kjempebragden, som våre folk har stått i bresjen for å lage, er et viktig bidrag for å sikre at bompengereformen kommer godt i mål, sier Åge Jensen, som leder seksjon for brukerfinansiering i Vegdirektoratet.

Store endringer krever klare retningslinjer og godt samarbeid

– Bompengereformen innebærer store endringer i ansvarsfordelingen mellom de ulike samarbeidspartnerne, i tillegg til at nye aktører kommer på banen. Det krever klare retningslinjer og godt samarbeid. Spesielt er det viktig at vi jobber ut fra en enhetlig praksis slik at vi unngår særordninger som kan slå urettferdig ut for bl.a. brukerne, forteller han.

Først og fremst består samarbeidspartnerne av Statens vegvesen, Nye veier, fylkeskommunene, bompengeselskapene og på lengre sikt utstederne, som skal ha ansvar for å kreve inn bompenger fra avtalekunder.

Midt i reformarbeidet

Bompengesektoren er midt inne i reformarbeidet. 60 selskaper er nå blitt til fem store, regionale bompengeselskap. Et nytt betalingssystem, som skal håndtere milliardbeløp mellom ulike aktører, er på trappene og ansvarsfordelingen mellom samarbeidspartnerne endres.

En avtale er blitt til tre

Overgangen fra en bompengehåndbok kun for ansatte i Statens vegvesen, til en veileder for alle samarbeidspartnere, innebærer en del endringer som gjorde at det var nødvendig med en betydelig revisjon.

Bompengeavtalen er erstattet med en prosjektavtale som inngås mellom bompengeselskapet og Statens vegvesen og en finansieringsavtale som signeres mellom enten Statens vegvesen, Nye veier eller aktuell fylkeskommune, som oppdragsgivere for et bompengeprosjekt, og bompengeselskapet. I tillegg er det en egen overordnet bompengeavtale mellom Samferdselsdepartementet og hvert enkelt bompengeselskap.

Samferdselsdepartementet har delegert myndighetsrollen til Statens vegvesen. Det innebærer blant annet å gi tillatelse til å drive inn penger for konkrete bompengeprosjekt.