92 prosent av alle tunge kjøretøy som er blitt kontrollert i den siste tiden har gyldig brikke. Andelen som ble ilagt gebyr har dermed sunket fra 17 til 8 prosent i løpet av litt over en uke.

- Det viser at flesteparten av de som er berørt av påbudet om obligatorisk brikke har fått informasjon og skaffet seg gyldig brikke, sier Åge Jensen, fungerende leder i Seksjon for brukerfinansiering, Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Antall gebyr reduseres

  • De ferskeste tallene er fra 14. januar og de viser at 7680 norske kjøretøy er blitt kontrollert.
  • 450 av disse fikk gebyr; en reduksjon på 11 prosentpoeng i forhold til de første kontrollene som ble foretatt rett etter at påbudet ble iverksatt.
  • Kontrollen av utenlandske kjøretøy viser også en stor reduksjon fra 17 til 10 prosent som fikk gebyr.
  • Her ble 9 804 kjøretøy kontrollert, hvorav 971 fikk gebyr.
 
Stadig flere tungbiler kjører med gyldig brikke. (Illustrasjonsfoto: Knut Opeide/Statens vegvesen)Stadig flere tungbiler kjører med gyldig brikke. (Illustrasjonsfoto: Knut Opeide/Statens vegvesen)

Gebyr på galt grunnlag? Klag!

Det har vært gjennomført intensive kontroller over hele landet de to første ukene i januar. Flere mediesaker har de siste dagene pekt på at enkelte kan ha fått gebyr på galt grunnlag.

- Mener noen at de har fått gebyr på galt grunnlag, oppfordrer vi dem til å klage på det. Vi forsterker nå arbeidet med å kvalitetssikre datagrunnlaget som brukes i kontrollene, for å sikre at gebyrene blir gitt på korrekt grunnlag, sier Jensen.

Sender ut brikker fortløpende

Det har også i enkelte medier vært pekt på at det tar lang tid fra man bestiller bombrikke til man mottar den i posten. De fleste store bompengeselskap sender ut brikker fortløpende etter at de har mottatt bestilling. Når man mottar brikken avhenger imidlertid av postgangen.

Dette bør du sjekke

  • Alle som allerede har bombrikke oppfordres til å sjekke om nummeret på brikken gjelder for registreringsnummeret på bilen.
  • Det kan de finne på «MinSide» hos det bompengeselskapet som de har tegnet avtale med.
  • I tillegg må alle som har forskuddsavtale sjekke at de har positiv saldo.
  • Hvis det ikke er innbetalt forskudd risikerer de gebyr.
  • Det står på «MinSide» hos bompengeselskapet om brikkeavtalen er en etterskuddsavtale eller forskuddsavtale

Link til artikkelen Rekordhøy brikkebestilling og intensivert kontroll