Det er i et oppslag i Aftenposten torsdag at det vises til en ny håndbok V712 med feil innhold. Det tilsier at Vegvesenet stadig arbeider med nye utredningsprosjekter og beregninger etter gammel metode, mener Virke.

- Jeg kan berolige både Aftenposten, Virke og andre at vi selvsagt i vårt arbeid bruker ny metode i våre beregninger og analyser. Vi og våre konsulenter bruker avanserte dataprogrammer og –modeller som er oppdatert med de nye faktorene som utgjør den nye beregningsmetoden, sier Aksnes – som er direktør i Vegdirektoratets styringsstab.

Håndbok V712 - som det vises til – er ingen ny håndbok. Det er håndbok fra 2006, som nå er under oppdatering.

- Både egne folk og eksterne konsulenter er klar over at håndboken er under revidering. Disse forholder seg til dataverktøyene for dette avanserte arbeidet. Når det skjer endringer rettes dette først i verktøyene og revidering av håndbøkene som er mer beskrivende skjer i etterkant, sier Aksnes.

Vegvesenet har 130 håndbøker. Alle disse har nylig fått ny nummerserie – og lagt inn annerledes på Vegvesen.no.

- Det er trolig dette som har lurt avisa og Virke til å tro at dette er en ny håndbok med gammelt innhold, sier Aksnes.