Fagdagen er åpen via påmelding og gratis, og vi ønsker alle som ønsker å delta hjertelig velkommen!

Vegvesenet benytter BIM (digitale modeller av bygg) i planlegging, bygging, og drift- og vedlikeholdsfasen av bruer.

På fagdagen vil du få nærmere innblikk i hvordan vi jobber med digitale modeller av bruer.

Foreløpig program

  • Presentasjon av 3-4 aktuelle bruprosjekter om benytter BIM.
  • Bruk av drone – Andøya Space Center.
  • Standardisering av BIM – BuildingSmart Norge.
  • Presentasjon av Vegdirektoratets nye organisasjonsstruktur og hvordan vi jobber med bruer.
  • Revisjon av håndbok N400 Bruprosjektering og BIM.
  • Orientering fra kontroll- og godkjenningsavdelingen i Vegvesenet. 

Hold av datoen nå!

Tidspunkt: torsdag 28.januar kl. 09:00- 15:00. Mer informasjon om påmelding kommer snart!

Brukonferansen 2020 er avlyst på grunn av de nasjonale helsemyndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronautbruddet i Norge.