Stadig flere biler blir levert med avanserte førerstøttesystemer. Noen sjåfører stoler for mye på disse systemene og forårsaker ulykker.

- Både i Norge og i utlandet har det vært ulykker der det er grunn til å tro at sjåføren har stolt for mye på førerstøttesystemene. Vi advarer mot feil bruk av slike systemer, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

- Vi ser frem til en fremtid hvor vi kan stole på selvkjørende biler som tar oss trygt frem dit vi skal. Men vi er ikke der helt ennå, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.- Vi ser frem til en fremtid hvor vi kan stole på selvkjørende biler som tar oss trygt frem dit vi skal. Men vi er ikke der helt ennå, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

Førerstøttesystemer er ikke lik selvkjørende

Moderne førerstøttesystemer kan under visse forutsetninger hjelpe sjåføren å holde jevn fart, holde avstand til forankjørende og holde bilen i riktig kjørefelt. Systemene kan slik bidra til å unngå visse typer ulykker, men de gjør ikke at bilene er selvkjørende.

Henda på rattet og blikket på veien

- Det er fortsatt sjåføren som kjører bilen. Systemene er ikke nok utviklet til at de kan håndtere enhver situasjon som vil oppstå i trafikken. Derfor understreker vi at sjåføren alltid må følge med på veien og trafikken, ha hendene på rattet og ha full kontroll på kjøringen til enhver tid, sier Andersson.

Sjåfører som unnlater å følge med på veien, under påskudd av at bilen har et mer eller mindre avansert førerstøttesystem, utsetter seg selv og andre trafikanter for stor fare.

- Det er uforsvarlig og ansvarsløst å ferdes i trafikken på den måten, sier Andersson.

Vegtrafikkloven og trafikkreglene er klare: Føreren skal alltid ha kontroll over kjøretøyet, og skal kjøre aktpågivende og varsomt.

Ikke autopilot

Produsenter som markedsfører sine førerstøttesystemer som "autopilot» kan gi inntrykk av at systemet kan overta sjåførens rolle, fullt og helt.

- Vi mener det er svært uheldig at førerstøttesystemer blir omtalt som «autopilot». Dette bidrar til at mange misforstår hva systemet egentlig er og hva det kan brukes til. Kundene tror bilen kan kjøre av seg selv og føres bak lyset, sier Andersson.

Systemene er lovlige å bruke, men kun så lenge føreren følger med på veien og har kontroll på kjøretøyet og kan gripe inn til enhver tid.

- Vi ser frem til en fremtid hvor vi kan stole på selvkjørende biler som tar oss trygt frem dit vi skal. Men vi er ikke der helt ennå, sier Andersson.