På grunn av militærøvelsen vil det være forsinkelser i trafikkavviklingen som kan være vanskelig å forutse. Vegdirektoratet har derfor innvilget en dispensasjon som gjelder fra 26. september til og med 7. desember.

Sjåfører som benytter dispensasjonen må angi årsaken til avviket ved å notere dette på fartsskriverens diagramskive eller på en utskrift fra fartsskriveren, på samme måte som etter kjøre- og hviletidsforordningen artikkel 12.

Kjøretid:

  • Daglig kjøretid kan være på maksimalt 10 timer, og utvides til 11 timer to ganger i uken.
  • Ukentlig kjøretid kan være på maksimalt 60 timer og skal ikke medføre overtredelse av samlet ukentlig arbeidstid etter forskrift om arbeidstid for sjåfører.
  • Sammenlagt kjøretid i løpet av to påfølgende uker kan være på maksimalt 100 timer.

Hviletider:

  • En fører kan ha høyst tre reduserte døgnhviler på minst 8 timer mellom to ukehviler.
  • Benytter man muligheten til å ha en redusert døgnhvil på minst 8 timer, men under 9 timer, må denne kompenseres på samme måte som reduserte ukehviler

Les hele vedtaket her (PDF)

 

English version

The Norwegian Public Roads Administration, Directorate for Public Roads, has granted an exception from Regulation (EF) 561/2006 due to NATOs military exercise Trident Juncture.

The exception is valid from 26 September to 7 December in the Norwegian counties Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Møre- og Romsdal og Trøndelag. It applies to all drivers conduction transport activities within the scope of Regulation (EC) No 561/2006 in the areas and who are affected by the exercise, provided that the following conditions are met:

1. Drivers affected by the exercise are exempted from the provisions of Article 6(1), 6(2) and 6(3) of Regulation (EC) No 561/2006 within the following limitations:

a) The daily driving time shall not exceed ten hours. However, the daily driving time may be extended to at most eleven hours not more than twice during the week.

b) The weekly driving time shall not exceed 60 hours and shall not result in the maximum weekly working time laid down in Directive 2002/15/EC being exceeded

c) The total accumulated driving time during any two consecutive weeks shall not exceed 100 hours

2. Drivers affected by the exercise are exempted from the provisions of Article 4(g) and 8(4) of Regulation (EC) No 561/2006 within the following limitations:

a) Drivers may have at most three reduced daily rest periods of at least eight hours between any two weekly rest periods

b) A reduction of the daily rest periods as described in paragraph a) must be fully compensated in line with the requirements laid down in Article 8(6) of Regulation (EC) No 561/2006