Vegdirektoratet har derfor bestemt at sjåfører som har fått lengre daglig kjøretid på grunn av den stengte brua får dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene. Berørte sjåfører kan kjøre 1 time og 45 minutter lengre enn hva kjøre- og hviletidsreglene tilsier. Dispensasjonen gjelder med følgende begrensinger.

  • Det gis kun dispensasjon fra kravet om daglig kjøretid i den utstrekning at det kan kjøres 1 time og 45 minutter lengre enn kravene som følger av kjøre- og hviletidsforordningen artikkel 6.

  • Dispensasjonen gjelder kun i tidsrommet fra og med 9. oktober 2017 til og med 13. oktober 2017.

  • Ved en kontroll må det dokumenteres med utskrift e.l. at et eventuelt brudd på kravet om kjøretid skyldes omkjøring på grunn av at brua mellom Lyngdal og Vigeland på E 39 var stengt.

 13. oktober ble E39 åpnet igjen og normal kjøring kunne gjenopptas.

 Eventuelle spørsmål kan rettes til Kamilla Mjøs, Tilsyn og kontroll, Vegdirektoratet telefon: 22 07 37 22