Statens vegvesen kan foreløpig ikke si noe om årsaken til at brua er skadet. Geoteknikere, bruspesialister og innleide eksperter undersøker nå brua og området rundt. 

Omkjøring er skiltet for både sør- og nordgående trafikk. Trafikken nordover går på fv. 313 Holmestrand og fv. 680 Svinevoll. Anbefalt omkjøring for sørgående trafikk er fv. 35.

Skjeggestad bru, utsnitt av brutegningen. Den komplette og mer detaljerte tegningen ligger som vedlegg til denne artikkelen.Skjeggestad bru, utsnitt av brutegningen. Den komplette og mer detaljerte tegningen ligger som vedlegg til denne artikkelen.

 

 

 

Skjeggestad bru på E18 i Vestfold ble bygget i 1998 – og tatt i bruk i 2001. Bruen ble bygget i forbindelse med E18 Gutu – Hellandprosjektet.

Brua er en kassebru i spennbetong på 229,1 meter med seks spenn. Brua er fundamentert til fjell med stålkjernepeler. Dette er en svært vanlig brutype og velkjent byggeteknikk.

Brua ble prosjektert av SCC Abel Engh/Scandiaconsult og ble bygget av Veidekke.

Hvert døgn kjører om lag 10.000 biler på denne brua.

Norske bruer blir inspisert hvert femte år. Skjeggestad bru ble sist inspisert 1. juli 2011 uten noen vesentlige anmerkninger. Neste hovedinspeksjon er planlagt innen utgangen av 2016.

 Priv. til red.: På tegningen er brua omtalt som Mofjellbekken bru vest, som er bruas navn i Vegvesenets bruarkiv.