Eidsnes har vært regionvegsjef i Region vest siden 2011 da han kom fra stillingen som brannsjef i Bergen. Han starter i ny jobb i medio august. Avklaring omkring fungering vil komme i god tid før han slutter.

Med tungt hjerte

– Det er med tungt hjerte jeg velger å slutte i Statens vegvesen. Dette har vårt åtte gode, spennende og utfordrende år. Til høsten blir jeg lufthavndirektør for Bergen lufthavn Flesland etter å ha takket ja til et tilbud fra Avinor, sier Eidsnes. Stillingen inngår i Avinor sin konsernledelse.

– Jeg har trivdes svært godt og skulle gjerne også fortsette som leder med å forme framtidas Statens vegvesen. Men, etter åtte år med svært omfattende reisevirksomhet, så har både jeg selv og familien et sterkt ønske om at dette reduseres fremover. Det er vanskelig å finne riktig tidspunkt for jobbskifte når en har sentrale lederoppgaver. Men jeg synes det er bedre å gjøre dette nå før jeg påtar meg nye langsiktige forpliktelser i nye Statens vegvesen.

Helge Eidsnes går nå videre til annen viktig samfunnsoppgave innen samferdsel, denne gangen i hjembyen Bergen.

– Jeg har i denne prosessen hatt samtaler med vegdirektøren før jeg tok beslutningen min. Jeg setter stor pris på de gode samtalene og rådene jeg fikk fra Terje. Frem til jeg fratrer, kommer jeg selvfølgelig til å stå på for fullt for Statens vegvesen og våre ansattes beste.

En bauta

– Det er alltid leit å miste en så god fagmann, dyktig leder og helstøpt person som Helge. Han har spilt ei viktig rolle i Vegvesenet – både i Vest, i ledergruppen og som leder og bidragsyter innen mange viktige prosjekter. Han setter mange spor etter seg og har vært en «bauta», sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektøren takker Helge Eidsnes for innsatsen og ønsker han lykke til videre.