Hittil i år er det registrert mer enn 10 000 nye og bruktimporterte elbiler i Norge.

- Nå er nummerserien som begynner med EL straks brukt opp. Nyregistrerte elbiler vil så fort lagrene med EL-skilt hos bilforhandlerne og trafikkstasjonene er tomme få bokstavene EK først i bilskiltet, sier Heidi Øwre i Statens vegvesen.  

EK-registrerte kjøretøy har akkurat de samme rettighetene som EL-registrerte kjøretøy når det gjelder bruk av kollektivfelt, parkering og avgiftslettelser.

- Vi tar høyde for at salget av elbiler blir stort også framover, og har derfor også satt av bokstavkombinasjonen EV for framtidige elbiler, sier Øwre.

Hydrogendrevne biler er registrert med HY i bilskiltet, og disse har samme tilgang til kollektivfeltene som EL-registrerte biler. Flere fabrikanter arbeider med å få hydrogendrevne biler ut i markedet, men foreløpig er det kun registrert et titalls HY-biler i Norge.

 

Fakta

  • Pr. 11/7 er det 958 registrerte kjøretøy med EK.
  • De to første EK-skiltene ble registrert 6/6, begge i Kristiansund.
  • Laveste i EK-serien så langt er EK 10006 (Haugesund, 21/6)
  • 89.427 kjøretøy er registrert med EL-skilt (hvorav 3506 4-sifrede).