Et hurtigarbeidende ekspertutvalg er nedsatt og skal levere en foreløpig rapport innen 15. februar.

- Dette er en alvorlig hendelse som det er helt nødvendig å gå grundig inn i. Jeg vil derfor ha en objektiv og faglig solid gjennomgang av hele sakskomplekset, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Utvalget er satt sammen med faglig kompetanse, kunnskap til å gå i dybden og erfaring fra tilsvarende arbeid.

- Vi stiller spørsmål om hvordan dette kunne skje og målsettingen er å få frem alle fakta for å belyse saken og lære for fremtiden. Vi må finne ut om regelverket er fulgt. Dette er en alvorlig hendelse som vi skal komme til bunns i, sier Hovland.

Professor Bjørn Nilsen ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU vil lede ekspertutvalget, som også vil bestå av Eivind Okstad (Sintef), Vidar Kveldsvik (NGI), Anders Beitnes (Beitnes Consulting) og Øystein Nordgulen (NGU).

Det var i 23-tiden sist fredag at et steinras ved en fjellskjæring ved E18 raste ut ved Bommestad i Larvik. Veistrekningen der raset skjedde ble åpnet sommeren 2017.