De fleste sensorene har flere oppgaver enn å kjøre førerprøver i klasse B.

Variert arbeidsdag

Linda Botten ved Hafslund trafikkstasjon er blant dem med ulike oppgaver i løpet av ei arbeidsuke.

Hun kjører praktisk prøve både for klasse B, B med henger og tungbil. I tillegg jobber hun med å utvikle teorispørsmål i de tyngre klassene, gjennomfører kjørevurderinger og holder informasjonsmøter med foreldre som skal øvelseskjøre med barna sine og møter med russen om trafikksikkerhetsarbeid.

- Jeg drar nytte av ulike erfaringer alt etter hva jeg skal gjøre, noe jeg ikke ville fått hvis jeg bare hadde hatt en oppgave. De ulike oppgavene er et ledd i nullvisjonen, noe som gjør det lettere å se helheten i trafikksikkerhetsarbeidet. Å ha en variert arbeidsdag gjør det også interessant og motiverende å jobbe som sensor. Det har gjort at jeg har vært i Statens vegvesen i mange år, sier Botten.

Ulike oppgaver

Mange av sensorene har i tillegg til førerprøver noen av oppgavene opplistet under:

 • Praktiske førerprøver i alle klasser
 • Utrykningsprøver
 • Muntlige teoriprøver
 • Kjørevurderinger
 • 65 + kurs
 • Informasjonsmøter om mengdetrening for foreldre
 • Trafikksikkerhetsarbeid russ
 • Kampanjer, for eksempel refleks og skolestart
 • Bilbeltekontroll
 • Saksbehandling (klagesaker, førerkortsaker - dispensasjon)
 • Bistå Vegdirektoratet med kvalitetssystemet
 • Bistå Vegdirektoratet med utvikling og testing av IT-system
 • Kvalitetssikring av førerprøver – som førerprøveruter og sensors arbeid
 • Vedlikehold av kompetanse

 

Ambulerende bemanning

- For å ha et best mulig førerprøvetilbud på de stedene hvor vi i dag leverer praktiske førerprøver, bruker vi i svært mange tilfeller ambulerende bemanning. Denne reisevirksomheten krever også av tidene til sensorene.

Det sier Dag Terje Langnes som leder Trafikkopplæringskontoret i Vegdirektoratet og fortsetter:

- De oppgavene som ikke direkte er brukeravhengig, legges til de roligste tidene på året. På den måten kan vi prioritere førerprøver når etterspørselen er størst.