– Det ble dessverre avdekket enkelte feil i rapporten som ble sendt til Samferdselsdepartementet 6. november. Nå er hele rapporten kvalitetssikret, sier Bodil Rønning Dreyer som er direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet.

Kvalitetssikringen har ført til at Statens vegvesen nå foreslår å videreføre tilbudet om oppkjøring i Norheimsund i Hordaland.

– Vi avdekket feil i de innrapporterte produksjonstallene. De fleste stedene var avvikene så små at det ikke fikk innvirkning på vårt forslag, men Norheimsund var unntaket. Derfor endrer vi vårt forslag for dette tjenestestedet, sier Dreyer.

Rapporten gjør det også klart at Vegvesenet foreslår å tilby teoriprøver på Leknes.

– Dette var noe uklart i forrige versjon av rapporten og er nå rettet opp, sier Dreyer.

Forslaget fra Statens vegvesen skal nå behandles av Samferdselsdepartementet.