Endringen ble vedtatt den 21. desember i ”Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner på offentlig veg” og ”Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon”.