Ønsker du mer lys på bilen din, er det nå gjort lettelser i regelverket etter mønster av tilsvarende, svenske unntaksbestemmelser. Det er ikke lenger begrensning i antall fjernlys eller lysstyrken fra disse. Det er heller ikke lenger krav om parvis montering av ekstralyktene.

Mange moderne biler har begrenset plass til å montere ekstra lykter. For disse vil ofte en «LED-planke» være mest aktuelt, som et alternativ til tradisjonelle, runde lykter. Med de nye reglene kan du nå ettermontere et fritt antall lykter, dvs, en, to, tre, fire eller flere lykter.  

Må være typegodkjent

– Det er fortsatt krav om at lyktene er forsvarlig montert og at det er en typegodkjent lykt. Godkjente lykter er merket med «E» eller «e». Det er en del ikke-godkjente lykter som omsettes, og har bilen disse montert vil det gi mangel ved en kontroll, sier Reidar Henry Svendsen i Vegdirektoratet.

Moderne biler kan ha lyssystemer som blender ned automatisk (adaptiv lysteknologi), og ettermontering av ekstralykter kan være teknisk komplisert. Ved montering av ekstralykter på slike biler er det derfor svært viktig at dette gjøres slik at ekstralyktene blir integrert i bilens opprinnelige lyssystem.

Symmetrisk

– Alle lykter som monteres må monteres symmetrisk om bilens langsgående midtlinje (senterlinje). Monteres kun en enkelt LED-planke skal altså denne monteres midt på bilen, sier Svendsen.

Øvrige krav til lys og montering er ikke endret.