Undersøkelsen viser at hjelmbruken har gått fra 54 prosent i fjor til 51 prosent i år.

Statens vegvesen har registrert hjelmbruk på 9450 syklister over hele landet. Undersøkelsen viser at ungdom fortsatt er de dårligste til å bruke hjelm. I alderen 12-17 år er det kun 32 prosent som bruker hjelm, mot 36 prosent i 2013. Bruken har gått mest ned blant unge jenter.

-Som syklist sitter du utsatt til. Om du skulle være uheldig, kan hjelmen hindre at du får alvorlige hodeskader som du kanskje må slite med resten av livet. Vi er veldig bekymret over at færre bruker sykkelhjelm enn tidligere. Særlig blant de unge, som sykler mye, er det viktig å få flere til å bruke hjelm, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen. 

Jentene kaster hjelmen i tenårene

Barn under 12 år er fortsatt de flinkeste til å bruke hjelm (77 prosent). Her drar jentene opp gjennomsnittet, med en hjelmbruk på 83 prosent. Men idet jentene går over i tenåringenes rekker, synker hjelmbruken dramatisk, til kun 33 prosent.

- Vi håper at de jentene som er så flinke til å bruke hjelm når de er barn, holder på de gode vanene også når de blir eldre. Selv om frisyren kanskje blir litt flat, kan alternativet være så mye, mye verre. Her er det også viktig at de voksne går foran som gode rollemodeller, kanskje særlig mødrene. Hjelmen er likte viktig for alle, uansett alder og kjønn, sier Ranes.

Hjelmbruken blant voksne kvinner har også gått noe ned, fra 52 prosent i 2013 til 50 prosent i årets måling.

Voksne menn ikke like flinke som før

Voksne menn har tidligere vært blant de flittigste hjelmbrukerne, og har de siste årene hatt en jevnt positiv utvikling. I år har hjelmbruken gått noe ned, fra 58 prosent i fjor til 55 prosent i år. 

- Årets undersøkelse viser at det fortsatt er et stykke igjen før vi er i mål, og at det fortsatt er viktig å motivere til hjelmbruk i alle aldersgrupper, sier Ranes.

Innen 2018 er målet at 90 prosent av barn under 12 år, og 60 prosent av ungdom/voksne fra 12 år, skal bruke sykkelhjem

Hos Trygg Trafikk kan du lese mer om riktig bruk av hjelm.

Kontaktperson

Avdelingsdirektør Guro Ranes, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Telefon 22 07 39 68 / 918 59 219